Elektro projekty

Battery monitor

Přístroj k měření až 16ti článkových LiFe nebo LiPol bateriových paků. Spolupracuje s programem LogView, data jsou přenášena do PC prostřednictvím rozhraní USB.

 

C + ESR metr

Efektivní měřící přístroj k odhalení nefunkčních elektrolytických kondenzátorů většinou přímo v zapojení (bez nutnosti je vypájet je z desky plošných spojů). Lze ho také použít jako miliohmetr k měření malých odporů v řádech jednotek ohmů.

 

Fan regulator

Plně konfigurovatelný regulátor ventilátoru postavený na 8 bitovém mikroprocesorem. Regulace probíhá na základě teplot snímaných ze dvou teplotních čidel.

 

Napájení po ethernetu (PoE)

Příklady realizace napájení zařízení po Ethernetu. Rozdíl mezi pasivním PoE a aktivním PoE (IEEE 802.3af). Shrnutí dostupných součástek pro vlastní návrh PoE kompatibilního zařízení.

 

IP teploměr

Vlastní konstrukce IP teploměru postaveném na 8bit MCU napájeném prostřednictvím PoE. Jednoduché zařízení s implementovaným webserverem pro konfiguraci parametrů a SNMP protokolem pro vyčítání hodnot do monitorovacích softwarů.

 

IP teploměr verze 2

Inovovaná konstrukce IP teploměru postavená na MCU ATmega2560, plně kompatibilní s Arduino. Pro testování implementován webserver, který slouží pro nastavení parametrů jako je IP adresa, heslo a SNMP. Vyčítání hodnot teploty do monitorovacích softwarů prostřednictvím SNMP nebo HTTP-XML.

 

Reference elektrických veličin

Vlastní praktické zkušenosti s konstrukcí elektronický referencí určených především pro testování a ověřování ručních měřících přístrojů.

 

Teploměr pro RouterBoardy Mikrotik

Jednoduchý elektronický teploměr, kterým je možné integrovat k deskám RouterBoard a monitorovat tak trvale teplotu uvnitř boxu přístupových Wi-Fi bodů umístěných ve venkovním prostředí.

 

USB PIC programátor

Varianta oblíbeného programátoru usbpicprog. Navíc s integrovanou redukcí pro programování 3.3V MCU.

 

USB teploměr

Jednoduchý USB teploměr postavený mikroprocesoru PIC18F2550 a populárním digitálním teplotním čidle DS18B20.