Teploměr pro RouterBoardy Mikrotik

Jako vedlejší produkt řídící desky UPS pro Mikrotik vznikl poměrně jednoduchý teploměr, který je možný integrovat do desek RouterBoard osazené sériovým rozhraním RS-232. Pro napájení se používá konektor pro externí ventilátory.

MikroTemp

Záměrem bylo postavit zařízení, kterým je možné trvale monitorovat teplotu uvnitř boxu přístupových Wi-Fi bodů umístěných ve venkovním prostředí. Je ovšem také možné měřit poměrně velmi přesně venkovní teplotu a logovat ji do grafů. Pro tento účel jsem vyrobil skript do Mikrotiku a data ukládám na server do aplikace TMEP.

MikroTemp with RB600

Na výše zobrazeném obrázku je teploměr připojení do desky RB600. Výhodou tohoto řešení je plná integrace do systému Mikrotik prostřednictví balíčku UPS, možnost vyčítat naměřené hodnoty prostřednictvím protokolu SNMP a samozřejmě velmi příznivá cena. Už u prototypové verze se pohybovala v řádu stokorun.

Ke stažení: Manuál k prototypu