Změna klávesnice v konzoli

Pokud není nainstalován balíček "console-data" provedeme instalaci:

sudo apt-get install console-data

Nastavení provedeme následujícím způsobem:

sudo dpkg-reconfigure console-data

Např. vybereme americkou klávesnici "pc/qwerty/czech/standard/us-layout".


Zavedení již nainstalovaného rozložení klávesnice:

sudo loadkeys us