Tipy pro Putty

Aby fungovala numerická klávesnice stále (i v MC) je třeba nastavit v kategorii 'Features' - zaškrtnout 'disable application keypad mode':
Putty Configuration Features

Vložení ze schránky windows lze pomocí pravého tlačítka. To nefunguje v MC, tam je třeba použít Shift+Insert nebo Shift+pravé tlačítko myši.
Kopírování do schránky lze označením pravým tlačítkem. V případě MC je to Shift+pravé tlačítko.

Aby se správně zobrazovaly české znaky je třeba nastavit správné kódování:
Putty Configuration Codepages