Příkazy

Zjištění verze Ubuntu

cat /etc/issue

 

Informace o hw

lshw | less

 

Stav sw raidu

cat /proc/mdstat
watch -n1 cat /proc/mdstat

 

Okamžité zahájení kontroly raidu

echo "check" > /sys/block/raid_zařízení/md/sync_action

echo "check" > /sys/block/md0/md/sync_action

 

Obsazení disku

df -h

 

Procesy

htop

 

Měření rychlosti spojení

iperf

 

Informace o disku

hdparm -I /dev/sda
hdparm -i /dev/sda

 

Test disku

hdparm -t /dev/sda
hdparm -T /dev/sda

 

U nových disků je write caching vypnutý, ověření stavu je možná následujícím příkazem:

hdparm -W /dev/sda

 

Zapnutí write cachingu

hdparm -W1 /dev/sda

 

Zatížení síťové karty

iftop
iftop -P -i eth1 -f "dst host time.is"
iftop -P -i eth1 -f "dst port 5222"
iptraf
bmon

 

Vypsání verze Ubuntu

lsb_release -a

 

Vypsání jádra

uname -a

 

Vypsání IP adresy a rozhraní

ifconfig
ip address show

 

Přihlášení uživatelé

w
who

 

Kde je soubor

whereis firehol

 

Nastavení runlevelu

sysv-rc-conf

 

Změna vlastníka souborů i podadresářů

sudo chown user:group -R /cesta/k_adresari

 

Změna práv souborů i podadresářů

sudo chmod 777 -R nějaká/složka