Přesunutí systému na nový disk

Jak přesunout instalaci na jiný disk?

Nejprve do systému připojíme nový disk. V našem případě sdb.#Zobrazíme připojené disky
sudo fdisk -l

#Vytvoříme nové partition
sudo fdisk /dev/sdb


Pomocí následující sekvence vytvoříme partitions:n, p, 1, 1, velikost oddílu např. +10240M pro 10GB
n, e, 2, Enter, Enter pro extended partition na zbytku disku
n, l, 5, Enter, +2048M 2GB pro Swap
a,1 nastavení disku jako boot
t, 1, 83 Linux
t, 5, 82 Linux swap/td>
w uložení nastavení


#Naformátujeme disk
sudo mkfs.ext3 /dev/sdb1
sudo mkswap /dev/sdb5

#Namontujeme nový disk
sudo mkdir /mnt/newroot
sudo mount /dev/sdb1 /mnt/newroot

#Zkopírujeme data
cp -avx / /mnt/newroot

#Zjistíme UUID
ls -l /dev/disk/by-uuid/

#UUID pro sdb1 a sdb5 opravíme v /mnt/newroot/etc/fstab
sudo nano /mnt/newroot/etc/fstab


Nainstalujeme Grub:

grub

>root (hd1,0)

>setup (hd1)

>quit


*hd1 = sdb / hd1,0 = sdb1


#Zjistíme UUID
ls -l /dev/disk/by-uuid/

#UUID pro sdb1 opravíme v /mnt/newroot/boot/grub/menu.lst
sudo nano /mnt/newroot/boot/grub/menu.lstUpravíme následující řádky v "menu.lst":

kernel	/boot/vmlinuz-2.6.20-16-generic root=UUID=7c9feb5c-90b2-4b55-a702-1cf24a30e2ed ro quiet splash


Vypneme počítač a vyměníme disky (sdb za sda).