Jak na sudo?

Ve výchozím nastavením Ubuntu je účet roota je deaktivován. To znamená, že se nemůžete přihlásit jako root anebo použít příkaz su. Místo toho se používá příkaz sudo.

Příklad:

sudo /etc/init.d/networking restart
# Přepnutí do root console
sudo -i
/etc/init.d/networking restart
logout

# Pro win aplikace je nutné používat gksudo
gksudo gedit
# V případě Kubuntu je nutné používat kdesu


Veškerá nastavení se provádí v konfiguračním souboru /etc/sudoers. Ačkoli tento soubor můžete editovat editoru, je lepší použít program visudo. Tento program totiž kontroluje správnost syntaxe.

Defaultní soubor:

# /etc/sudoers                                 
#                                        
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.          
#                                        
# See the man page for details on how to write a sudoers file.         
# Host alias specification                           
                                        
# User alias specification                           
                                        
# Cmnd alias specification                           
                                        
# Defaults                                   
                                        
Defaults    !lecture,tty_tickets,!fqdn                   
                                        
# User privilege specification                         
root  ALL=(ALL) ALL                              
                                        
# Members of the admin group may gain root privileges              
%admin ALL=(ALL) ALLZměna nastavení, tak aby uživatel nemusel zadávat heslo při použití sudo


%admin ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL


Změna nastavení, tak aby při použití sudo bylo vždy vyžadováno heslo


Defaults     !lecture,tty_tickets,!fqdn, timestamp_timeout=0, passwd_tries=1

timestamp_timeout - čas platnosti hesla v minutách
passwd_tries - počet pokusů při zadání špatného hesla


Jak přidělit uživateli oprávnění používat sudo?
Stačí uživatele přiřadit do skupiny admin.


gpasswd -a ivan admin


Návrat k tradičnímu účtu root


sudo passwd root


Vypnutí účtu root


sudo passwd -l root


Linky:
http://www.courtesan.com/sudo/sample.sudoers
http://wiki.ubuntu.cz/Root_sudo
http://www.linuxsoft.cz/article.php?id_article=493