IP adresa

Nastavení IP se nachází v souboru: /etc/networks/interface

Nastavení statické IP adresy:

# The loopback network interface
auto lo eth0
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.100
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.1.0
    gateway 192.168.1.1

První řádek, který začíná klíčovým slovem auto, nám říká, že rozhraní eth0 může být ovládáno pomocí služby /etc/init.d/networking. Nastavení DNS serverů je uvedeno v souboru: /etc/resolv.conf

nameserver 8.8.8.8
nameserver 8.8.4.4
domain firma.local

Restartování rozhraní:

sudo /etc/init.d/networking restart

Druhou možností ovládání jsou následující příkazy:

ifdown interface
ifup interface

 

Nastavení IP z DHCP a MAC  na hodnotu 01:02:03:04:05:06:

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
hwaddress ether 01:02:03:04:05:06

 

Nastavení IPv6 adresy:

iface eth0 inet6 static
    address 2001:db8::c0ca:1eaf
    netmask 64
    gateway 2001:db8::1ead:ed:beef

 

Nastavení sekundární IP adresy na stejném rozhraní:

# The loopback network interface
auto lo eth0
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.100
    netmask 255.255.255.0
    network 192.168.1.0
    gateway 192.168.1.1

auto eth0:1
iface eth0:1 inet static
    address 192.168.1.101
    network 192.168.1.0
    netmask 255.255.255.0

 

ip addr add 10.0.0.1/24 brd 10.0.0.255 dev eth0
ip addr add 192.168.1.1/24 brd 192.168.1.255 dev eth0
ip addr show dev eth0