Špatně se zobrazuje datum v portálu Joomla!

Pouhé nahrání češtiny do určitého adresáře v Joomla! instalaci prostě nestačí. Základem úspěchu je zapnutí tzv. locales. Máte vše správně nastaveno (zapnuté locales a nainstalovanou češtinu) a teď musíte zapnout použití těchto locales. Není to ovšem tak jednoduché, jak by se to mohlo na první pohled zdát.

V Ubuntu je defaultně nainstalováno pouze UTF-8. Vyplnit musíte pole SITE - GLOBAL CONFIGURATION - LOCALE - COUNTRY LOCALE. Do něj se píše kód, který zajistí použití daného locales ("cs_CZ.UTF-8").

Instalace dalšího kódování

Nejprve editujeme soubor /usr/share/i18n/SUPPORTED:
sudo cp /var/lib/locales/supported.d/local /var/lib/locales/supported.d/local.old
sudo cp /usr/share/i18n/SUPPORTED /usr/share/i18n/SUPPORTED.old
sudo nano /usr/share/i18n/SUPPORTED 

Soubor upravíme následujícím způsobem:
cs_CZ.UTF-8 UTF-8
cs_CZ ISO-8859-2
cs_CZ.CP1250 CP1250
en_GB.UTF-8 UTF-8
en_GB ISO-8859-1
en_GB.ISO-8859-15 ISO-8859-15
en_IE.UTF-8 UTF-8
en_IE ISO-8859-1
en_IE@euro ISO-8859-15
en_US.UTF-8 UTF-8
en_US ISO-8859-1
en_US.ISO-8859-15 ISO-8859-15

Následuje instalace:
sudo cp /usr/share/i18n/SUPPORTED /var/lib/locales/supported.d/local
sudo dpkg-reconfigure --force locales

Nyní můžeme používat všechna dostupná česká kódování:
  • cs_CZ  pro výchozí kódování (ISO 8859-2)
  • cs_CZ.CP1250 pro kódování Windows 1250
  • cs_CZ.UTF-8 pro kódování UTF-8