Jak na služby, které se spouštějí při startu systému?

Služby, které se spouštějí při startu systému, jsou uloženy v adresářích /etc/rc[0-6].d. Číslo uvedené v názvu adresáře znační tzn. Runlevel. Co příslušný Runlevel znamená naleznete v následující tabulce:

0 Systém Halt
1 Single user
2 Full multi-user mode (Default)
3-5 Stejné jako 2
6 Systém Reboot

V každém adresáři jsou uloženy příslušné symbolické linky na jednotlivé skripty. Linky začínající K znamenají kill a S značí pro změnu start. Adresáře můžeme upravovat pomocí souborového manažeru nebo si situaci ulehčíme použitím příkazu update-rc.d.

Například:

sudo update-rc.d ssh defaults
sudo update-rc.d SERVICE-NAME remove

Pro velmi efektní pro práci se službami slouží program rcconf nebo sysv-rc-conf. Výhoda programu sysv-rc-conf spočívá v zobrazování i jednotlivých runlevelů.

sudo apt-get install rcconf sysv-rc-conf
sudo rcconf

nebo

sudo sysv-rc-conf